07 June 2013
Aalborg Universitet, København
Europe/Copenhagen timezone

DEFF projektet ORCID/DK inviterer til åbent og gratis seminar om ORCID.

Det internationale forsker-ID ORCID spås til at få afgørende betydning for forskningsinfrastrukturen, der fremadrettet vil kunne nyde godt af den store præcision og den store besparelse, en sådan enkel, entydig og bredt understøttet forsker/forfatter-identifikation repræsenterer. Dette gælder de forskningsfinansierende og –monitorerende instanser, forskningsinstitutionerne selv såvel som de forlag og andre servicevirksomheder, der leverer væsentlige bidrag til forskningsinfrastrukturen.
 
Med ORCID bliver det for første gang muligt at implementere et forsker-ID, som er uafhængigt af de konkurrerende kommercielle interesser og som understøttes af dem alle, og som derfor kan bruges globalt og langsigtet.
På seminaret vil du kunne høre:

  • ORCID direktør Laurel L. Haak præsentere hvad ORCID er, hvordan ORCID fungerer og hvad status er på implementering
  • Hvorfor internationale forlag investerer i ORCID, heriblandt en præsentation af Michael Taylor fra Elsevier Lab og Jeff Clovis fra Thomson Reuters.
  • De foreløbige resultater af det danske ORCID projekt og scenarier fra 3 danske universiteter (Roskilde, Aalborg og DTU).Seminaret følges op af en rundbordsdiskussion hvor interessenter fra universiteter, biblioteker og myndigheder m.fl. inviteres til dialog om ORCID og projektets resultater. Her vil der være mulighed for at få svar på de fleste spørgsmål vedr. ORCID på dansk.
Første del af seminaret vil foregå på engelsk.

7. juni, på Aalborg Universitet København, Bygning og lokale: FKJ 10A 0.117

http://www.aau-cph.dk/K%C3%B8rselsvejledning/

Dates: 07 June 2013 (10:00-15:00)
Timezone: Europe/Copenhagen
Location: Aalborg Universitet, København
Bygning FKJ 10A
Frederikskaj 10A
2450 København SV
Room: FKJ 10A 0.117
Material: Slides